Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

fenyloetyloamina
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaIriss Iriss

June 16 2015

fenyloetyloamina
6855 ebf6
Reposted frommartynkowa martynkowa viabadalena badalena

June 12 2015

fenyloetyloamina
0277 f2e0
Reposted fromcontroversial controversial viapikkumyy pikkumyy
7040 7dd4 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaIriss Iriss
fenyloetyloamina
7265 a5ea 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland vialaluna laluna

May 30 2015

May 27 2015

fenyloetyloamina
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo vialaluna laluna
4148 9803 500

May 25 2015

fenyloetyloamina
2591 9851 500
fenyloetyloamina
2208 b9fe
Reposted byzitabel zitabel

May 24 2015

fenyloetyloamina
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso

May 20 2015

fenyloetyloamina
6548 c4e5 500
Reposted fromosaki osaki vialabellavita labellavita
fenyloetyloamina
5045 084a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayenna yenna
fenyloetyloamina
9311 374f 500
Reposted fromonlywhite onlywhite vialaluna laluna
fenyloetyloamina

May 18 2015

fenyloetyloamina
9143 64b3 500

May 17 2015

fenyloetyloamina
9785 c5eb 500
"Balam"
Artist: Farid Rueda
Location: Playa del Carmen, Mexico
Reposted fromsober sober viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
fenyloetyloamina
fenyloetyloamina
4880 29ff 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamezzanine mezzanine

May 15 2015

fenyloetyloamina
6792 c732 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamiimi miimi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl